Em họ vào viện rồi mà nó cũng không tha :v chịu thật rồi :v
Theo : https://youtu.be/Ho6-bKsJuW4loading...